Documenten - Themaonderzoeken

90 documenten over Themaonderzoeken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Themaonderzoek Vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs 2014

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de informatie over de ouderbijdrage die scholen, via de schoolgids, ...

Themarapport | 05-11-2014

Onderzoek bij vier instellingen naar toelating studenten met een autismespectrumstoornis 2014

De Inspectie van het Onderwijs is bij vier onderwijsinstellingen in het mbo en ho nagegaan of jongeren met een ...

Publicatie | 29-04-2014

De kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

De Onderwijsinspectie deed onderzoek onder 298 schoolleiders en bij 269 schoolbesturen. Doel was kennis te verwerven over de ...

Themarapport | 31-03-2014

Intern toezicht op onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Raden van toezicht houden zich op het gebied van onderwijskwaliteit aan de eisen die de Wet Hoger en Wetenschappelijk onderwijs ...

Rapport | 06-12-2013

Themaonderzoek Professionalisering als gerichte opgave

De inspectie  heeft in 2012 een verkennend onderzoek gedaan naar een belangrijk aspect van leraarkwaliteit: de wijze waarop ...

Themarapport | 04-10-2013

Themaonderzoek Kwaliteit en professionalisering van leraren

Leraren worden meer en meer gezien als zelfstandige professionals, die binnen de kaders van hun school professionele ruimte nodig ...

Themarapport | 01-07-2013

Themaonderzoek Examencommissies en ervaringscertificaten over EVC in het mbo en hbo

Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen van eerder of elders ...

Themarapport | 01-04-2012

Alternatieve afstudeertrajecten hoger onderwijs Rapportage niveaubeoordelingen en verbetertrajecten

Nader onderzoek heeft grotendeels de zorg bevestigd die de Inspectie van het Onderwijs vorig jaar april uitsprak over een aantal ...

Rapport | 12-03-2012

Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs

In de zomer van 2010 verscheen een krantenartikel met de strekking dat concessies zouden worden gedaan aan het eindniveau van ...

Rapport | 28-04-2011

Themaonderzoek Het onderwijs in het schrijven van teksten

Rapport Inspectie van het Onderwijs: Het onderwijs in het schrijven van teksten

Themarapport | 16-02-2011