Documenten - Themaonderzoeken

85 documenten over Themaonderzoeken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Themaonderzoek continuïteitsparagrafen in jaarverslagen 2013

80 procent van de onderwijsbesturen neemt in het jaarverslag een continuïteitsparagraaf op. Dit blijkt uit een themaonderzoek van ...

Themarapport | 15-06-2015

Inspectierapport verdere versterking examencommissies in het hoger onderwijs

Examencommissies in het hoger onderwijs hebben zich de afgelopen jaren duidelijk versterkt. Ze richten zich meer dan voorheen op ...

Rapport | 21-04-2015

Themaonderzoek Wereldoriëntatie - De stand van zaken in het basisonderwijs

In dit rapport geeft de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de manier waarop scholen het onderwijs in oriëntatie op de ...

Themarapport | 15-04-2015

Themaonderzoek Onderwijs aan de best presterende leerlingen in primair en voorgezet onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs aan de cognitief best ...

Themarapport | 09-04-2015

Themaonderzoek Experiment flexibele onderwijstijden 2011-2014

Eindrapport van het onderzoek op elf scholen naar de effecten van flexibele onderwijstijden op de kwaliteit van het onderwijs.

Themarapport | 19-01-2015

Themaonderzoek Vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs 2014

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de informatie over de ouderbijdrage die scholen, via de schoolgids, ...

Themarapport | 05-11-2014

Onderzoek bij vier instellingen naar toelating studenten met een autismespectrumstoornis 2014

De Inspectie van het Onderwijs is bij vier onderwijsinstellingen in het mbo en ho nagegaan of jongeren met een ...

Publicatie | 29-04-2014

De kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

De Onderwijsinspectie deed onderzoek onder 298 schoolleiders en bij 269 schoolbesturen. Doel was kennis te verwerven over de ...

Themarapport | 31-03-2014

Intern toezicht op onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Raden van toezicht houden zich op het gebied van onderwijskwaliteit aan de eisen die de Wet Hoger en Wetenschappelijk onderwijs ...

Rapport | 06-12-2013

Themaonderzoek Professionalisering als gerichte opgave

De inspectie  heeft in 2012 een verkennend onderzoek gedaan naar een belangrijk aspect van leraarkwaliteit: de wijze waarop ...

Themarapport | 04-10-2013