Themaonderzoek naleving van de sectorregelingen voor bestuurskosten in het hoger onderwijs

De inspectie onderzocht of de regelingen die de sectorkoepels hebben over declaraties en vergoedingen voor CvB-leden in de praktijk worden nageleefd. Dat blijkt grotendeels het geval. Er is bij bestuurders en intern toezichthouders een sterk verantwoordelijkheidsbesef rond bestuurskosten. Daarmee kan worden gesteld dat de regelingen effect sorteren. Op onderdelen zien wij nog wel mogelijkheden voor verbetering van de transparantie en duidelijkheid van de regelingen.