Technisch rapport - Gevolgen van 16 maanden corona voor het middelbaar beroepsonderwijs

De inspectie heeft in alle sectoren van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona. In dit rapport vindt u de data, de onderzoeksopzet en de verantwoording van het onderzoek in het middelbaar beroepsonderwijs.