Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten

Het onderzoek Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten beantwoordt de vragen: Wat betekent internationalisering in het hoger onderwijs voor de toegankelijkheid voor (specifieke groepen) Nederlandse studenten en voor de sturing door de instelling dan wel de opleiding op die toegankelijkheid? 

Nederlandse hogescholen en universiteiten trekken de laatste jaren meer studenten uit het buitenland. Maar over het algemeen blijkt dit tot nog toe niet de toelatingsmogelijkheden te verkleinen voor Nederlandse studenten. Wel zijn er kleine verschuivingen te zien binnen de groep Nederlandse studenten bij opleidingen die een beperkt aantal plaatsen aanbieden, naarmate het aandeel internationale studenten toeneemt. Met het onderzoek draagt de inspectie feiten en cijfers aan voor de lopende maatschappelijke discussie rond internationalisering van het hoger onderwijs.