Themaonderzoek ontwikkeling internationale studenten

Naar aanleiding van de discussie begin 2018 rond internationalisering in het hoger onderwijs besloot de inspectie om hieraan een onderzoeksprogramma te wijden. Dit themaonderzoek naar de ontwikkeling van het aantal internationale studenten en de mogelijke effecten daarvan voor de financiële afhankelijkheid van de individuele instelling maakt daar deel van uit. Met de hoofdvraag: zijn er universiteiten en/of hogescholen die financieel afhankelijk zijn  van de instroom van internationale studenten?