De master van jouw keuze?

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het toelatingsbeleid in de wo-masterfase. Sinds de afschaffing van het automatisch toelatingsrecht tot de doorstroommaster in 2014 kan in principe elke masteropleiding kandidaten selecteren. Een masteropleiding mag dus behalve het bezit van een geldig diploma nog andere kwalitatieve eisen aan studenten stellen. Selectie in de master zal daardoor steeds vaker voorkomen.