Relatie kwaliteit kinderopvang en inkomen ouders

De inspectie onderzocht op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of kinderen van ouders met lage inkomens vaker op minder goede kinderdagverblijven zitten, dan kinderen van ouders met hoge inkomens. Uit het onderzoek blijkt hiervan maar in zeer beperkte mate sprake te zijn. Een veel groter effect heeft de grootte en de houderomvang van het kinderdagverblijf.