De opleidingsaccreditatie in het hoger onderwijs - tussenbericht

De inspectie doet onderzoek naar het functioneren van het Nederlandse accreditatiestelsel. Dit tussenbericht bevat enkele resultaten van dit onderzoek. De focus ligt daarbij op verbetermogelijkheden van het stelsel, niet op de kwaliteit in brede zin. Met dit tussenbericht willen we het de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) mogelijk maken om de ervaringen met het accreditatiestelsel te betrekken bij de gesprekken met de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Accreditatie op maat.