Factsheet Sociale veiligheid in het hoger onderwijs

De factsheet Sociale veiligheid in het hoger onderwijs geeft cijfers over de mate waarin studenten in het hoger onderwijs vinden dat het leerklimaat binnen hun opleiding veilig is. Dat wil zeggen: een omgeving waarin studenten gelijk behandeld worden, waar studenten weten waar ze incidenten kunnen melden, en waar ze vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van de klachtenprocedure.

De meeste studenten ervaren een veilig leerklimaat op hun universiteit of hogeschool. Zij durven hun mening te uiten en de docenten behandelen hen respectvol. Toch zien studenten ook pestgedrag en discriminatie op de opleiding. Daarnaast vertelt 4% zelf met grensoverschrijdend gedrag te maken te hebben gehad.

Met dit verkennende onderzoek is nu voor het eerst sociale veiligheid in het hele hoger onderwijs kwantitatief onderzocht. In totaal vulden ruim 1.500 studenten de vragenlijst in, zo’n 15% van degenen die waren aangeschreven.