Accreditatiestelsel hoger onderwijs nieuwe stijl

In dit rapport evalueert de inspectie het vernieuwde accreditatiestelsel van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.