Webinars

Op woensdag 14 april 2021 overhandigde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers in het Nationaal Onderwijsmuseum de publicatie de Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 's Middags gaven we nadere uitleg over diverse thema's uit de publicatie middels 7 verschillende webinars.

Overhandiging Staat van het Onderwijs 2021

Op woensdag 14 april 2021 overhandigde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de publicatie Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U kunt de tekst van de speech van Alida Oppers ook downloaden.

Overhandiging Staat van het Onderwijs 2021

Webinar Stelselhoofdstuk

In dit webinar gaan we dieper in op de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het Stelselhoofdstuk van de Staat van het Onderwijs. Hoe hebben we de (verminderde) leergroei tijdens het coronajaar in kaart kunnen brengen, waarom maken leerlingen en studenten gebruik van aanvullend onderwijs en waarom is een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit voor sommige scholen en opleidingen zo lastig?

Webinar stelselhoofdstuk

In dit webinar gaan we dieper in op de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het Stelselhoofdstuk van de Staat van het Onderwijs. Hoe hebben we de (verminderde) leergroei tijdens het coronajaar in kaart kunnen brengen, waarom maken leerlingen en studenten gebruik van aanvullend onderwijs en waarom is een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit voor sommige scholen en opleidingen zo lastig?

Webinar primair onderwijs

De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op het (speciaal) basisonderwijs. Bestaande knelpunten werden groter, maar er waren ook kansen en nieuwe mogelijkheden. In dit webinar van de sector primair onderwijs staan we stil bij het beeld dat de inspectie over de coronaperiode heeft opgehaald. Daarnaast laten we een aantal thema’s de revue passeren: risico’s bij de leerresultaten, vergroten van kansenongelijkheid in het schooladvies, kansen en mogelijkheden bij de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van besturen en bij het nationaal programma Onderwijs.

Webinar primair onderwijs

De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op het (speciaal) basisonderwijs. Bestaande knelpunten werden groter, maar er waren ook kansen en nieuwe mogelijkheden. In dit webinar van de sector primair onderwijs staan we stil bij het beeld dat de inspectie over de coronaperiode heeft opgehaald. Daarnaast laten we een aantal thema’s de revue passeren: risico’s bij de leerresultaten, vergroten van kansenongelijkheid in het schooladvies, kansen en mogelijkheden bij de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van besturen en bij het nationaal programma Onderwijs.

Webinar voortgezet onderwijs

Tijdens het webinar gaan we in op de staat van het voortgezet onderwijs: waar zien we dat het goed gaat en waar zien we dat het beter kan? We blikken terug op vorig schooljaar en lichten een aantal belangrijke ontwikkelingen toe. Net als dit schooljaar stond vorig schooljaar in het teken van de coronapandemie. Wat voor een gevolgen heeft de pandemie voor het onderwijs?

Webinar voortgezet onderwijs

Tijdens het webinar gaan we in op de staat van het voortgezet onderwijs: waar zien we dat het goed gaat en waar zien we dat het beter kan? We blikken terug op vorig schooljaar en lichten een aantal belangrijke ontwikkelingen toe. Net als dit schooljaar stond vorig schooljaar in het teken van de coronapandemie. Wat voor een gevolgen heeft de pandemie voor het onderwijs?

Webinar speciaal onderwijs

Door de coronacrisis ontstonden in schooljaar 2019/2020 risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen, maar er waren ook kansen en nieuwe mogelijkheden. In dit webinar van de sector speciaal onderwijs staan we stil bij het beeld dat de inspectie over de coronaperiode heeft opgehaald. Daarnaast zoomen we net als vorig jaar in op de beperkte baankansen voor vso-leerlingen die uitstromen uit het arbeidsmarktgerichte profiel. Een derde onderwerp dat aan bod komt, betreft de groeiende samenwerking tussen reguliere en speciale scholen, een ontwikkeling die kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.

Webinar speciaal onderwijs

Webinar middelbaar beroepsonderwijs

Schooljaar 2019/2020 was door de coronacrisis een bijzonder jaar in het middelbaar beroepsonderwijs. Veel lessen vonden online plaats, stages konden niet altijd doorgaan en ook de examinering moest soms op andere manieren plaatsvinden. In het webinar over middelbaar beroepsonderwijs vertellen we meer over het beeld dat de inspectie heeft opgehaald over het onderwijs in coronatijd. Daarnaast zoomen we in op voortijdig schoolverlaters en studenten die een entree- of niveau 2-opleiding doen. We gaan in op hun kansen op de arbeidsmarkt, de mogelijkheden die zij hebben om die kansen te verbeteren en wat opleidingsteams voor deze studenten kunnen doen.

Webinar middelbaar beroepsonderwijs

Webinar hoger onderwijs

Wat vinden studenten, bestuurders, examencommissies en de inspectie van studeren in het hoger onderwijs, terwijl de coronacrisis nog gaande is? Bekijk het webinar van de sector hoger onderwijs. Het is duidelijk dat de coronacrisis voor uitdagingen zorgt. Instellingen zetten zich in om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Maar studenten vinden onderwijs op afstand minder motiverend en uitdagend en het welzijn van studenten en docenten staat nog meer onder druk dan voorheen. Daar komt bij dat het hoger onderwijs plotsklaps een groot aantal extra studenten onderwijs moet bieden die in voorkennis gedifferentieerder zijn dan ooit. In deze situatie is veel informatie nodig om (landelijk) gerichte maatregelen te kunnen treffen. Er ontbreekt echter een breed beeld van de kwaliteit van afstandsonderwijs. Tot slot zien we dat een vijfde van de studenten tijdens de studie wel eens gebruik maakt van betaald aanvullend onderwijs. Wat zegt dit over, bijvoorbeeld, de kwaliteit van studentbegeleiding?

Webinar hoger onderwijs

Wat vinden studenten, bestuurders, examencommissies en de inspectie van studeren in het hoger onderwijs, terwijl de coronacrisis nog gaande is? Bekijk het webinar van de sector hoger onderwijs. Het is duidelijk dat de coronacrisis voor uitdagingen zorgt. Instellingen zetten zich in om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Maar studenten vinden onderwijs op afstand minder motiverend en uitdagend en het welzijn van studenten en docenten staat nog meer onder druk dan voorheen. Daar komt bij dat het hoger onderwijs plotsklaps een groot aantal extra studenten onderwijs moet bieden die in voorkennis gedifferentieerder zijn dan ooit. In deze situatie is veel informatie nodig om (landelijk) gerichte maatregelen te kunnen treffen. Er ontbreekt echter een breed beeld van de kwaliteit van afstandsonderwijs. Tot slot zien we dat een vijfde van de studenten tijdens de studie wel eens gebruik maakt van betaald aanvullend onderwijs. Wat zegt dit over, bijvoorbeeld, de kwaliteit van studentbegeleiding?

Webinar Financiële Staat van het Onderwijs

In dit webinar gaan we dieper in op de belangrijkste conclusies van de Financiële Staat 2019: hoe komt het dat de financiële reserves opnieuw zijn toegenomen? En wat kunnen scholen en besturen doen om de reserves weloverwogen te verminderen? Welke rol kan de medezeggenschap hierin spelen?

Webinar Financiële Staat van het Onderwijs

In dit webinar gaan we dieper in op de belangrijkste conclusies van de Financiële Staat 2019: hoe komt het dat de financiële reserves opnieuw zijn toegenomen? En wat kunnen scholen en besturen doen om de reserves weloverwogen te verminderen? Welke rol kan de medezeggenschap hierin spelen