Verantwoording

Op deze pagina vindt u de verantwoording van de Staat van het Onderwijs 2015/2016. Het gaat om technische  rapporten bij de trends in het stelsel en per sector. Ook treft u een aantal open databestanden aan, alle datavisualisaties, literatuurlijsten en enige achtergronddocumenten.

Technische rapporten

Voor elke onderwijssector is een rapport met achterliggende analyses en gegevens beschikbaar. Ook voor de hoofdlijnen, is een technisch rapport per thema beschikbaar.

Bekijk de technische rapporten

Databestanden

Hier vindt u een aantal databestanden. Het gaat hier om de (geanonimiseerde) uitkomsten van steekproefonderzoeken door inspecteurs en de toezichtarrangementen per sector.

Bekijk de open-databestanden van Staat van het Onderwijs

Infographics

De belangrijkste bevindingen uit de Staat van het Onderwijs zijn per hoofdlijn en per sector gevisualiseerd..

Bekijk de infographics hier.

Extra achtergronddocumenten

Hier vindt u onder andere de gebruikte literatuur, bevindingen van onze vertrouwensinspecteurs, resultaten uit het peilingsonderzoek taal en rekenen en meer.

Bekijk de extra achtergronddocumenten.