Leerresultaten primair onderwijs onder druk

Op de langere termijn (15 tot 20 jaar) dalen zowel de reken- als de leesprestaties van basisschoolleerlingen. In internationaal perspectief raakt Nederland zijn (sub)toppositie kwijt. Dat staat in De Staat van het Onderwijs 2018.

Dalende leerresultaten

Ten opzichte van 15 tot 20 jaar geleden dalen zowel de reken- als de leesprestaties van basisschoolleerlingen. Met name het aandeel leerlingen dat op een hoog of geavanceerd niveau leest of rekent loopt terug. In internationaal perspectief raakt Nederland zijn (sub)toppositie kwijt.

Streefniveau lezen

Ook vinden wij het zeer zorgelijk dat in vergelijking met 2015 en 2016 minder leerlingen van groep 8 het streefniveau lezen behalen. De terugval bij jongens is het grootst. Na een daling in 2016 zijn de rekenprestaties iets gestegen, maar ze liggen nog onder het oorspronkelijke ambitieniveau.

Percentage leerlingen naar behaald referentieniveau lezen, taalverzorging en rekenen
201520162017
Lezen jongens76,173,961,5
Lezen meisjes8078,869,2
Taalverzorging jongens44,251,150,8
Taalverzorging meisjes56,262,362,7
Rekenen jongens50,34851,7
Rekenen meisjes39,739,343,4

Gegevens naar behaald referentieniveau op de Centrale Eindtoets (CET) in 2015, 2016 en 2017 (n 2017=109.332)

Inspectie van het Onderwijs 2018 Brontabel als csv (215 bytes)

Ook kunstzinnige oriëntatie, natuur & techniek, en bewegingsonderwijs onder druk

Niet alleen de taal- en rekenprestaties in het basisonderwijs dalen. Ook de prestaties bij kunstzinnige oriëntatie, natuur en techniek en bewegingsonderwijs staan onder druk. Deze prestaties zijn op de meeste onderdelen gelijk aan of lager dan die van leerlingen die 10 of 20 jaar geleden op de basisschool zaten.

Kwaliteit van tekeningen lager

Zo is kwaliteit van de tekeningen van leerlingen in 2015/2016 lager dan in 1996/1997. Leerlingen tekenen vaker in afzonderlijke elementen en schetsmatiger. Ook de theoretische kennis over muziek ging in deze periode achteruit.

De kennis over natuur en techniek bleef ongeveer gelijk: leerlingen zijn ongeveer even goed in natuurkunde & techniek en biologie als in 2009/2010. Bij aardrijkskunde lijkt het kennisniveau iets te dalen, maar is het aantal opgaven te laag om harde conclusies te trekken.

Bij zowel kunstzinnige oriëntatie als bij natuur en techniek zijn de verschillen tussen hoogvaardige en laagvaardige leerlingen groot.

Lees meer over de resultaten van peilingsonderzoeken in het primair onderwijs

Bewegingsvaardigheid groep 8 daalt ook

De bewegingsvaardigheid van groep 8-leerlingen daalt ook. Op vijf van acht onderdelen die in 2016 en 2006 werden getoetst, presteren de leerlingen nu lager. Het gaat bijvoorbeeld om balanceren op een instabiel vlak of om het werpen en vangen van een kleine bal. Op de andere onderdelen bleven de prestaties gelijk. Het rapport over bewegingsonderwijs is vanaf 20 april via  www.onderwijsinspectie.nl  te downloaden.

Bekijk de webpagina's over dalende onderwijsprestaties