Expliciet benoemen van loopbaanoriëntatie- en begeleiding in het middelbaar beroepsonderwijs

Instellingen halen nog niet alles uit de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). Door LOB herkenbaarder te maken wordt het risico kleiner dat studenten verkeerde keuzes maken of onnodig negatieve ervaringen opdoen. Dat blijkt uit De Staat van het Onderwijs 2018.

Er is de laatste jaren veel meer aandacht voor LOB. Instellingen kunnen de waarde van LOB voor het onderwijs verder versterken door bijvoorbeeld aan studenten uit te leggen wat LOB inhoudt en wat de bijbehorende activiteiten zijn. Docenten zijn zich er niet altijd van bewust dat ze met LOB-gerelateerde lesactiviteiten bezig zijn. Door het expliciet te benoemen zien ook studenten dat ze gericht werken aan hun loopbaan- en carrièreontwikkeling.

Voorbeeld: Oriëntatie op een eventuele vervolgopleiding in het hbo

Opleidingen stimuleren studenten om meeloopdagen bij te wonen, organiseren hbo-kennismakingsmarkten op school en faciliteren studenten bij het bezoeken van regionale en landelijke studiebeurzen. Dit gebeurt in het mbo bij een aanzienlijk aantal niveau 4-opleidingen. Hoewel dit wel degelijk een vorm van loopbaanoriëntatie is, wordt dit lang niet altijd door studenten zo opgevat.