Examencommissies middelbaar beroepsonderwijs nemen niet altijd hun verantwoordelijkheid

Bij bijna een derde van de onderzochte opleidingen borgt de examencommissie de kwaliteit van de examinering en diplomering onvoldoende. Dat staat in De Staat van het Onderwijs 2018.

Als examencommissies de kwaliteit niet voldoende borgen, dan komt het vertrouwen onder druk te staan. Het is belangrijk dat studenten, werkgevers en instellingen voor vervolgonderwijs vertrouwen hebben in het afgegeven diploma.

Eisen examencommissies aangescherpt

Om de examenkwaliteit in het mbo te vergroten en examencommissies sterker te maken, zijn de eisen aan examencommissies in het mbo aangescherpt. Examencommissies hebben nu duidelijk omschreven taken en bevoegdheden en er worden eisen gesteld aan de samenstelling van de examencommissie.