(Voortgezet) speciaal onderwijs

Het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is opnieuw gestegen. Direct na uitstroom uit het voortgezet speciaal onderwijs zijn de baankansen voor leerlingen uit het arbeidsmarktgerichte profiel beperkt.

De uitstroom naar werk verloopt beter wanneer de arbeidsvoorbereiding van de school in samenwerking met reguliere praktijkscholen, werkgevers en gemeente gebeurt. Succesvolle voorbeelden hiervan verdienen navolging. Voor duurzame participatie moeten de jongeren met een beperking bovendien op blijvende zorg en begeleiding van werkgevers en overheden kunnen rekenen. De kwaliteitszorg van besturen van scholen voor (voortgezet) speciaal is nog in ontwikkeling. Vooral de resultaatverwachtingen die besturen en scholen formuleren over het verwachte eindniveau van hun leerlingen zijn vaak onvoldoende waardoor niet duidelijk is of er noodzaak bestaat om op verbetering van de onderwijsresultaten te sturen.