Voortgezet onderwijs

Uit internationaal onderzoek (OECD, 2019) blijkt dat de leerprestaties van Nederlandse leerlingen dalen, vooral de leesvaardigheid. Een kwart van de 15-jarigen in Nederland is onvoldoende geletterd om mee te kunnen komen in de maatschappij. Tegelijkertijd zijn de cijfers voor het centraal examen grotendeels stabiel.

Het onderwijs focust zich sterk op het centraal examen. Lessen zijn veelal gericht op de onderdelen van het centraal examen waardoor de aandacht voor andere vaardigheden geringer is. Het schoolexamen dient vooral als voorbereiding op het centraal examen. Voor een gedegen voorbereiding op volwaardige participatie in de samenleving is het van belang dat het gehele curriculum de aandacht krijgt. De schoolleider blijkt een cruciale schakel in het waarborgen van de aandacht voor het gehele curriculum. Onderwijskundig leiderschap, ingebed in een professionele cultuur, is essentieel voor doelgerichte sturing en focus in de onderwijsontwikkeling van leerlingen.