Primair onderwijs

In 2019 zijn 98% van de scholen in het primair onderwijs voldoende of goed. Het aantal onvoldoende en zeer zwakke (speciale) basisscholen en nieuwkomersvoorzieningen is wel licht gestegen. 

Een stabiele basis van onderwijskwaliteit houdt in ieder geval in dat de ‘de basis op orde’ is: taal, lezen, rekenen en burgerschap. Onderwijskwaliteit ontstaat niet vanzelf. Dit vraagt om sterk onderwijskundig leiderschap, het stellen van prioriteiten en sturing vanuit een visie op onderwijs en leren. Scholen met hoge leerresultaten blinken op deze punten uit. Het is met de huidige gegevens nog niet goed te onderbouwen of het lerarentekort rechtstreeks tot dalende kwaliteit leidt. Echter is duidelijk dat het leraren- en schoolleiderstekort een maatschappelijke probleem is dat risico’s voor de onderwijskwaliteit met zich meebrengt.