Middelbaar beroepsonderwijs

Afgelopen jaren was er sprake van een stijgende lijn in de resultaten van het mbo, maar deze lijn zet zich niet voort. De kans om het mbo te verlaten met een diploma is niet voor iedereen gelijk maar is afhankelijk van geslacht, achtergrond en leeftijd. 

Hoewel wij zien dat er oog is voor de verschillende doelgroepen in het mbo, is er nog niet altijd sprake van succesvolle differentiatie. De arbeidsmarktkansen voor mbo-gediplomeerden zijn over het algemeen goed, maar ook hier zijn verschillen op basis van geslacht en achtergrond. De bestuurskracht in het mbo is de afgelopen jaren toegenomen. De meeste besturen hebben hun stelsel van kwaliteitszorg zo ingericht dat ze daarmee zicht krijgen op de onderwijskwaliteit. Maar bij veel instellingen ontbreekt een expliciete beoordeling van de onderwijskwaliteit en/of een onderbouwing van het oordeel.