Onderwijsniveau leerlingen en studenten

Leerlingen presteren van oudsher goed, maar gemiddelde prestaties dalen geleidelijk met de jaren. De prestaties bij taal, rekenen en natuurwetenschappen dalen gestaag. Bij burgerschap doen we het slechter dan vergelijkbare landen. De aansluiting op de arbeidsmarkt is wel erg goed en we hebben weinig werkloze jongeren