Sterke segregatie in het basisonderwijs

In het basisonderwijs is sprake van relatief hoge segregatie. Ouders van basisschoolleerlingen kiezen namelijk veelal scholen met leerlingen met eenzelfde achtergrond als zijzelf. Dat staat in De Staat van het Onderwijs 2018.

Leerlingen met lager opgeleide ouders gaan vaak naar scholen/opleidingen met relatief veel leerlingen met lager opgeleide ouders. En leerlingen met hoger opgeleide ouders gaan vaak naar scholen/opleidingen met relatief veel leerlingen met hoger opgeleide ouders. Dit noemen wij segregatie naar opleidingsniveau van de ouders.

Segregatie naar inkomen en etniciteit

Segregatie naar inkomensniveau van de ouders stijgt in vrijwel alle gemeenten. Scholen zijn ook etnisch gesegregeerd: vergeleken met leerlingen zonder migratieachtergrond gaan leerlingen met een niet-westerse achtergrond vaak naar een school met andere leerlingen met een niet-westerse achtergrond, maar die scheiding is wel steeds minder sterk. Er is dus sprake van een dalende trend in etnische segregatie.

Aanzienlijke verschillen in segregatie tussen gemeenten

Tussen gemeenten verschilt de mate van segregatie aanzienlijk. Scholen met bijzondere onderwijsconcepten dragen sterk bij aan de segregatie omdat ze veelal hoger opgeleide ouders trekken. En ‘klein religieuze’ scholen dragen bij aan de etnische segregatie omdat ze vooral leerlingen trekken met een migratieachtergrond.

Als elke leerling naar de dichtstbijzijnde school zou gaan, zou de schoolsegregatie volledig veroorzaakt worden door de woonsegregatie. De daadwerkelijke segregatie is hoger door de vrije schoolkeuze. Ouders kiezen voor een basisschool buiten hun eigen woonwijk waar meer leerlingen met eenzelfde achtergrond op zitten.

Segregatie in het basisonderwijs in grote steden (1-10) Uitgesplitst naar woonsegregatie en schoolkeuze in jaar 2016
SchoolsegregatieWoonsegregatie
Amsterdam1552
Rotterdam1750
Den Haag1261
Utrecht1151
Eindhoven1338
Tilburg1346
Groningen2040
Almere1323
Breda1549
Nijmegen1751
Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (191 bytes)
Segregatie in het basisonderwijs in grote steden (11-20) Uitgesplitst naar woonsegregatie en schoolkeuze in jaar 2016
SchoolsegregatieWoonsegregatie
Apeldoorn1535
Haarlem758
Enschede2631
Arnhem1650
Amersfoort1437
Zaanstad932
Den Bosch1146
Haarlemmermeer823
Zwolle1730
Zoetermeer531
Dordrecht2535
Ede1834
Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (225 bytes)