Onderwijskansen en segregatie

Ongelijkheid en segregatie zien we ook in het onderwijs. Er zijn lichtpuntjes bij gelijke kansen, maar segregatie naar opleiding en inkomen neemt toe. Bovendien verschilt de achtergrond van leerlingen per schoolsoort en er zijn grote verschillen tussen keuzes van jongens en meisjes.