Kwaliteitszorg, autonomie en sturing

De kwaliteit wordt niet vanzelf beter. De tegenstellingen in het onderwijs nemen toe. Vrijblijvendheid en beperkte ambitie ondergraven de autonomie en
kaders ontbreken door zachte (input)sturing. Neemt ieder wel zijn/haar rol in de kwaliteitsverbetering?