De staat van het primair onderwijs

We zien dat de ongelijkheid in kansen bij de schooladviezen van kinderen met hoger en lager opgeleide ouders bij een gelijke toetsscore niet verder oploopt. Verder is het beeld onveranderd dat 98% van de scholen voldoet aan de basiskwaliteit. Tegelijk blijkt uit een aantal onderzoeken dat aandacht voor de proceskwaliteit nodig is om de prestaties van leerlingen in het basisonderwijs op peil te houden en te versterken.