Goede kans op baan, maar niet voor alle opleidingen en studenten

Na het behalen van een diploma vinden de meeste studenten snel een baan. De jeugdwerkloosheid is lager dan in bijna alle andere landen in Europa. Het maakt wel veel verschil welke opleiding je hebt gevolgd. Bij sommige opleidingen vinden afgestudeerden gelijk een baan, bij andere opleidingen heeft een derde deel na een jaar nog geen werk. Ook kwetsbare groepen studenten vinden moeilijker werk.

Grote kans op baan

Studenten vinden snel werk na het afronden van hun mbo-, hbo- of wo-opleiding. Vergeleken met andere landen in Europa is de werkloosheid onder jongeren laag. De jeugdwerkloosheid is ook nog niet eerder zo laag geweest.

Verschillen tussen opleidingen

Tussen opleidingen zijn grote verschillen in de kans op een baan. Bij veel opleidingen hebben vrijwel alle afgestudeerden een jaar na het behalen van hun diploma een baan. Maar bij sommige opleidingen heeft een kwart of een derde deel van de studenten na een jaar nog geen werk. Dit zijn de opleidingen die rechts in onderstaande figuur staan.

Voor de kans op een baan maakt het niet veel uit of je een opleiding hebt gedaan op een ROC, hogeschool of universiteit. Het maakt vooral uit welke opleiding je hebt gedaan. Zo zijn er mbo-opleidingen waarmee je meer kans op werk hebt en meer verdient dan met een gemiddelde hbo-opleiding. En er zijn universitaire opleidingen waarbij je minder kans op werk hebt en minder verdient dan met de meeste hbo-opleidingen.

Arbeidsmarktsucces opleidingen mbo hbo en wo

Percentage zonder werk en gemiddeld salaris 1,5 jaar na diploma

Kwetsbare groepen studenten

Helaas heeft niet iedereen een grote kans op werk. Met name studenten die tijdens hun opleiding uitvallen, zijn vaker zonder werk. Daarnaast zijn studenten van bepaalde mbo-opleidingen vaak werkloos. Dit zijn vooral entree-opleidingen en sommige opleidingen op niveau 2.

Ook jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs vinden moeilijk een baan of een andere plek. Van de vso-leerlingen die worden voorbereid op de arbeidsmarkt, vindt slechts een kwart na het vso ook een baan. En van de leerlingen die voorbereid worden op de dagbesteding, vindt ook maar een deel daadwerkelijk een beschutte werkplek.

Vervolgsucces leerlingen na voortgezet speciaal onderwijs

Positie een jaar na verlaten school, uitgesplitst naar uitstroomprofiel

Studenten met migratie-achtergrond minder vaak werk

Studenten met een migratie-achtergrond vinden minder vaak een baan dan hun medestudenten. Deze studenten lopen in het onderwijs hun achterstand geleidelijk in, maar dit vertaalt zich nog niet in meer kans op werk. Dit komt omdat deze jongeren vaker opleidingen kiezen met een minder gunstig perspectief, maar ook doordat werkgevers minder open staan voor deze jongeren.

De onderstaande figuur toont onder meer de verschillen tussen jongeren met en zonder migratie-achtergrond. Bijna driekwart van de jongeren zonder migratie-achtergrond heeft ruim 8 jaar na hun vo-diploma een baan. Van de jongeren met een niet-westerse migratie-achtergrond is dit slechts 56% .

Vervolgsucces leerlingen na voortgezet onderwijs

Loopbanen leerlingen ruim 10,5 jaar na behalen vo-diploma