De staat van het Nederlands onderwijs

Het Nederlands onderwijs is gemiddeld genomen nog op niveau. Voor Nederlandse jongeren is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in veel gevallen goed, zeker vergeleken met die in andere landen. Meer jongeren halen een diploma op het niveau dat past bij hun vooropleiding, vooral in het mbo. De leerprestaties van leerlingen staan echter onder druk. Vorig jaar constateerden wij al dat het aantal hoogpresteerders daalt en het aantal laagpresteerders toeneemt. Ook zijn er grote verschillen in prestaties tussen scholen. Gelijke kansen zijn niet langer vanzelfsprekend en de (sociaal-economische) segregatie in het onderwijs neemt toe.