Leraren zijn ongelijk verdeeld over scholen

Naast de ongelijke verdeling van het lerarentekort zien we een ongelijke verdeling van leraren over scholen. Leraren met een hogere opleiding kiezen er vaker voor om les te geven op scholen met meer kinderen van hoger opgeleide ouders. Leraren met een migratieachtergrond kiezen er vaker voor les te geven op scholen met meer kinderen met een migratieachtergrond. Dit laatste kan juist goed zijn voor de prestaties van leerlingen.

Universitair geschoolde leraar geeft vaker les aan leerlingen met hoogopgeleide ouders

In het primair onderwijs geven leraren met een wo-masteropleiding vaker les op scholen met een hoog percentage leerlingen met hoger opgeleide ouders. In de infographic is te zien dat dit vooral geldt voor de stedelijke gebieden. Een mogelijke verklaring is dat leraren daar wat betreft het zoeken van een school meer keuzemogelijkheden hebben.

Verdeling van leraren over scholen primair onderwijs masteropleiding

Leerlingpopulatie op scholen met veel of weinig leraren met een masteropleiding

Uit de infographic valt op te maken dat dit ook in de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs voorkomt. Bij scholen met de meeste leraren met een wo-master-opleiding zien we een hoger percentage leerlingen met universitair opgeleide ouders. Dit geldt zowel voor scholen met gemengd aanbod, zoals havo-vwo, als categorale vwo-scholen.

Verdeling van leraren over scholen voortgezet onderwijs masteropleiding

Leerlingpopulatie op scholen met veel of weinig leraren met een masteropleiding

Leraren geven vaker les aan leerlingen met een vergelijkbare achtergrond

Leraren met een niet-westerse migratieachtergrond geven vaker les op scholen met meer leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. In de infographics is te zien dat dit zowel geldt voor het primair onderwijs als voor de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs. Ook hierbij moet vermeld worden dat dit patroon het sterkst is in de stedelijke gebieden.

Verdeling van leraren over scholen primair onderwijs migratieachtergrond

Leerlingpopulatie op scholen met veel of weinig leraren met een niet-westerse migratie-achtergrond

Verdeling van leraren over scholen voortgezet onderwijs migratieachtergrond

Leerlingpopulatie op scholen met veel of weinig leraren met een niet-westerse migratie-achtergrond

Weinig leraren met een niet-westerse migratie-achtergrond

Het percentage leraren met een niet-westerse migratie-achtergrond is met 3,7% landelijk gezien laag. Ook op scholen die de meeste leraren met een migratie-achtergrond hebben, is het percentage leraren met een migratie-achtergrond (gemiddeld 13% in het po) lager dan het percentage leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond (gemiddeld 37% in het po). Voor leerlingen is deze verdeling niet slecht. Uit internationale wetenschappelijke literatuur weten we dat leerlingen kunnen profiteren van leraren met een vergelijkbare culturele achtergrond.