Kwetsbare leerlingen en studenten

Goed onderwijs voor kwetsbare leerlingen en studenten is extra belangrijk. Het is ook een uitdaging; problemen lijken zich soms te stapelen rond bepaalde groepen leerlingen en scholen. Ook op de arbeidsmarkt vallen bepaalde groepen buiten de boot. Passend onderwijs heeft er nog niet toe geleid dat meer leerlingen en studenten met ondersteuningsbehoefte betere (meer passende) plekken in het onderwijs vinden.