De staat van het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2019/2020 zijn bijna alle leerlingen geslaagd voor hun examen. Of de geslaagde examenleerlingen als eerstejaarsstudenten in studiejaar 2020/2021 zijn gestart met achterstanden, weten we niet.

Leerlingen en onderwijspersoneel lieten veel flexibiliteit zien tijdens de (gedeeltelijke) scholensluitingen. Met het wegvallen van het centraal examen door de coronapandemie ontbreekt een belangrijk ijkpunt in het voortgezet onderwijs. Scholen geven aan dat de (gedeeltelijke) scholensluitingen geleid hebben tot achterstanden bij hun leerlingen. Zij baseren zich daarbij vooral op inschattingen van docenten, op dat wat leerlingen hun teruggeven en de afname van methodetoetsen. Om de ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld te brengen, is de afname van genormeerde toetsen onontbeerlijk. Weinig scholen nemen deze toetsen tot nu toe af.