De staat van het middelbaar beroepsonderwijs

De instroom is dit jaar voor het eerst gedaald, ondanks meer instroom van vmbo’ers in de bol-opleidingen. De komende jaren wordt krimp in studentenaantallen verwacht. In 2020 haalden meer studenten een diploma.

De coronapandemie brengt voor het mbo extra uitdagingen met zich mee. Digitale lessen op afstand sluiten in het algemeen niet goed aan bij de behoefte van mbo-studenten om praktische vaardigheden te leren. Ook helpen ze niet bij de motivatie van docenten voor het beroep en bij de socialiserende functie van het onderwijs. De beperktere mogelijkheden in de beroepspraktijkvorming door de pandemie maken de situatie nog nijpender. Daarbij komen nog de gevolgen voor de afname van de beroepsgerichte examens in de praktijk. Wat de gevolgen zijn voor studenten op de korte en langere termijn, zal later moeten blijken. Al met al kan het haast niet anders dan dat het onderwijs in het mbo heeft moeten inboeten op kwaliteit, ondanks alle inspanningen van besturen en docententeams.