De staat van het hoger onderwijs

Opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit en instellingen hebben hun kwaliteitszorg op orde. De instroom neemt sterk toe. Een vijfde van de studenten maakt tijdens de studie wel eens gebruik van betaald aanvullend onderwijs.

De coronacrisis zorgt voor uitdagingen. Instellingen zetten zich in om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Maar studenten vinden onderwijs op afstand minder motiverend en uitdagend. Het welzijn van studenten en docenten staat nog meer onder druk dan voorheen. Het hoger onderwijs moet plotsklaps een groot aantal extra studenten onderwijs bieden die in voorkennis gedifferentieerder zijn dan ooit. In deze situatie is veel informatie nodig om (landelijk) gerichte maatregelen te kunnen treffen. Er zijn hiaten in de informatie over de kwaliteit van het hoger onderwijs waardoor een breed beeld over de kwaliteit van afstandsonderwijs ontbreekt. Ten eerste omdat veel visitaties in 2020 uitgesteld moesten worden. Ten tweede omdat opleidingen weliswaar veel onderwijs hebben geëvalueerd, maar deze informatie niet beschikbaar is voor externe belangstellenden.