De staat van het stelsel

Het onderwijs kwam in 2020 voor een ongekende opgave te staan. Door de coronapandemie moest het onderwijs noodgedwongen op afstand of in hybride vorm worden gegeven. Bij gedeeltelijk fysiek onderwijs golden veiligheidsmaatregelen die vaak in de praktijk zeer lastig bleken. Alle betrokkenen hebben een forse inspanning geleverd, waardoor veel onderwijs ondanks alles door heeft kunnen gaan.

De coronacrisis heeft desondanks gevolgen voor leerlingen en studenten. Er is over de gehele linie sprake van minder leergroei, al zijn hierin wel verschillen tussen (groepen) leerlingen. Ook op het punt van kansengelijkheid is er terrein verloren. Verschillen tussen scholen blijven bestaan, zo is er ook sprake van een kleine maar hardnekkige groep scholen die langdurig laagpresteert. Al voor de coronacrisis nam het gebruik van aanvullend onderwijs toe, vaker onder leerlingen en studenten wiens ouders een bovengemiddeld inkomen hebben.

Documenten