Vasthouden basisniveau onderwijskwaliteit

Hoe kan onder de toenemende druk gezorgd worden voor een blijvende stabiele basis van onderwijskwaliteit en waar nodig, voor verdere verbetering? Als een leerling of student eenmaal het onderwijs heeft verlaten, waar moet dat onderwijs dan in ieder geval voor hebben gezorgd? 

Anders gezegd: wat zijn de belangrijkste maatschappelijke opgaven van het onderwijs? We zien in en om het onderwijsveld een zekere consensus ontstaan over die centrale maatschappelijke opgaven, van primair onderwijs tot hoger onderwijs. We zien, in verschillende formuleringen, steeds de volgende opgaven terug:

  • elke leerling en student verlaat het onderwijs (digitaal) geletterd en gecijferd;
  • elke leerling en student kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken;
  • elke leerling en student draagt bij aan sociale samenhang in de samenleving;
  • elke leerling en student slaagt in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt;
  • elke leerling en student krijgt gelijke kansen en een passend aanbod.

Het is goed dat er zo’n gedeeld beeld ontstaat. Het is vervolgens van groot belang dat alle onderwijspartijen komen tot een gezamenlijke toekomstagenda: hoe in alle sectoren aan deze opgaven gewerkt gaat worden en ook tot zichtbare resultaten leidt.