Staat van het Nederlands Onderwijs

Het Nederlands onderwijs is gemiddeld genomen nog op niveau. Voor Nederlandse jongeren is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in veel gevallen goed, zeker vergeleken met die in andere landen.

Meer jongeren halen een diploma op het niveau dat past bij hun vooropleiding, vooral in het mbo. De leerprestaties van leerlingen staan echter onder druk. Met name de leesvaardigheid onder 15-jarigen is gedaald, een kwart van de 15-jarigen in Nederland is onvoldoende geletterd om mee te kunnen komen in de maatschappij. Ook zijn er grote verschillen in prestaties tussen scholen en instellingen. Gelijke kansen in het onderwijs blijven onverminderd groot.