Goed onderwijs voor alle leerlingen en studenten

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs en gelijke kansen op een passend aanbod. In veel gevallen lukt dat ook. Verreweg de meeste scholen en instellingen zijn van voldoende kwaliteit.

Maar er blijven, soms grote, verschillen bestaan in de kwaliteit van scholen en instellingen en in de prestaties die zij weten te realiseren met vergelijkbare leerlingpopulaties. Daarnaast is er een groeiende groep leerlingen die geen passende plek heeft, onder andere te zien aan het aantal thuiszitters. Hoe groot de groep leerlingen is die niet de extra ondersteuning ontvangt die zij nodig hebben is niet altijd voldoende duidelijk. We beschrijven wat we wel weten en hoe we het zicht hierop kunnen verder kunnen verbeteren.