Druk op het stelsel neemt toe

Verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen zijn van invloed op het onderwijs en op onze jongeren. Het gaat hierbij enerzijds om externe trends die zich weliswaar buiten het onderwijs afspelen, maar wel leiden tot een toegenomen druk op het onderwijs.

Anderzijds zijn er trends binnen het onderwijs die van invloed zijn op de mate waarin en de manier waarop scholen en instellingen erin slagen uitvoering te geven aan de kernfuncties van het onderwijs. Leraren- en schoolleiderstekorten, krimp, de veranderende arbeidsmarkt en het private onderwijs zijn hier voorbeelden van.