Onderwijsveld komt met eigen versies van ‘De Staat van …’

Naast De Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs publiceren verschillende organisaties een eigen ‘staat van…’. Ook deze publicaties zijn op 10 april overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het gaat dit jaar om:
•    De Staat van de Ouder
•    De Staat van de Schoolleider
•    De Staat van Samenwerkingsverbanden
•    De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland
•    De Staat van het Internationaal Onderwijs

Ministers Slob en Van Engelshoven namen de publicaties in ontvangst tijdens het congres De Staat van het Onderwijs in Utrecht. De rapporten bevatten onderzoeken en conclusies over de positie van een bepaalde groep of bepaald onderdeel van het onderwijs, zoals ouders van leerlingen en studenten.

Cover De staat van de ouder

De Staat van de Ouder 2019

De Staat van de Ouder wordt jaarlijks gepubliceerd door Ouders & Onderwijs. Deze organisatie is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen in Nederland.

Ga naar de website De staat van de Ouder.

Cover De Staat van de schoolleider

De Staat van de Schoolleider 2019

De Staat van de Schoolleider wordt tweejaarlijks uitgebracht door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs, en de VO-raad.

Ga naar de website De Staat van der Schoolleider 2019.

Cover De staat van de samenwerkingsverbanden

De Staat van de Samenwerkingsverbanden 2019

De Staat van de Samenwerkingsverbanden is een initiatief van passendonderwijsis.nl. In passendonderwijsis.nl zijn negen verschillende organisaties rondom samenwerkingsverbanden (SWV’s) verenigd.

Ga naar de website De Staat van de Samenwerkingsverbanden.

Cover De Staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland

De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2018/2019

Deze ‘staat van…’ wordt gemaakt door Stichting NOB. Zij zijn het netwerk tussen 200 scholen in 115 landen om ons heen.

Ga naar de website De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

Cover De Staat van het internationaal onderwijs

De Staat van het Internationaal Onderwijs 2019

Stichting Internationaal Onderwijs (SIO) brengt tweejaarlijks De Staat van het Internationaal onderwijs uit.

Download De Staat van het Internationaal Onderwijs (PDF).