Onderwijsorganisaties publiceren eigen rapporten 'De Staat van ...'

Verschillende organisaties in het onderwijs hebben op 11 april 2018 een eigen 'staat van ...' gepubliceerd. Op het congres De Staat van het Onderwijs zijn de rapporten overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het gaat om De Staat van de Ouder, De Staat van de Leraar, De Staat van de Samenwerkingsverbanden en De Staat van het Nederlands Onderwijs in het buitenland. In deze rapporten zoomen de verschillende organisaties in op hun rol in het onderwijsveld.

(Op de website van De Staat van het Onderwijs vindt u uitleg over de onderzoeksresultaten van het rapport De Staat van het Onderwijs 2018. Download hier het rapport)

Cover Staat van de Ouder

De Staat van de Ouder 2018

Dit jaar gaat het digitale rapport voornamelijk over de samenwerking tussen ouders en scholen. De Staat van de Ouder 2018 is een uitgave van Ouders & Onderwijs. Ga naar de website De Staat van de Ouder.

Cover Staat van het Leraar

De Staat van de Leraar 2018

De Staat van de Leraar bestaat dit jaar uit een onderzoek naar samenhang tussen het welbevinden van leraren, emoties en werkdruk. Het rapport is gemaakt door vier leraren, met medewerking van de Onderwijscoöperatie.

Cover Staat van de Samenwerkingsverbanden

De Staat van de Samenwerkingsverbanden

De Staat van de Samenwerkingsverbanden is gemaakt door een aantal samenwerkingsverbanden. Ga naar de website De Staat van de Samenwerkingsverbanden

Cover Staat van het NOB

De Staat van het Nederlands Onderwijs in het buitenland 2017/2018

Voor het derde jaar op rij geeft Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) een overzicht van de belangrijkste gegevens en kengetallen over dit onderwerp. Ga naar de website De Staat van het Nederlands Onderwijs in het buitenland.