Weblog: Schoolopzieners en inspecteurs als onderwijsvernieuwers

In 1817, het jaar waarin de eerste Staat van het Onderwijs verscheen, ontwikkelde de schoolopziener P.J. Prinsen de Letterkast. Prinsen, één van de eerste schoolopzieners, zag tijdens zijn schoolbezoeken hoe bij gebrek aan goede lesmethoden, onderwijzers worstelden met het klassikale onderwijs. Met de eerste onderwijswet van 1801 werd namelijk niet alleen de inspectie opgericht, ook het klassikale onderwijs deed zijn intrede. Voor die tijd moesten de onderwijzers zelf maar zien hoe ze hun leerlingen de basale kennis van de taal en van het rekenen bijbrachten.

Lees de blog van Evelien Evenhuis.