Technisch rapport - Segregatie

Dit is het technisch rapport dat behoort bij het onderdeel segregatie in hoofdstuk 1 van de Staat van het Onderwijs. Het gaat specifiek over segregatie bij schoolkeuze in het basisonderwijs.