Technisch rapport - Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Dit technische rapport is de verantwoording van de onderzoeksgegevens, die hoort bij hoofdstuk 1.2. Dit hoofdstuk komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2020.