Deelrapport - De staat van het speciaal onderwijs 2019

De Staat van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2019.

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 zagen we het aantal leerlingen in het (voortgezet)speciaal onderwijs dalen. Sinds 2017 neemt het leerlingenaantal in het speciaal onderwijs weer toe. De (v)so scholen spannen zich in om hun leerlingen goed op hun uitstroombestemming voor te bereiden. Toch vindt niet iedere schoolverlater gemakkelijk een passende plek.