Deelrapport - De staat van het middelbaar beroepsonderwijs 2019

De Staat van het Middelbaar Beroepsonderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2019.

Met studenten in het mbo gaat het steeds beter. Ze stromen hoger in en halen steeds vaker een diploma op een hoger niveau. Daarnaast neemt het diplomarendement toe. Ook zijn de arbeidsmarktkansen voor mbo’ers meestal goed. In veel sectoren is namelijk een grote vraag naar goede vakmensen. Dit geldt minder voor de lagere opleidingsniveaus.