Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Rapport hoofdstuk (voortgezet) speciaal onderwijs

Leerlingen uit het speciaal onderwijs nemen vrijwillig deel aan de Centrale Eindtoets van het basisonderwijs. In het voortgezet speciaal onderwijs doen elk jaar meer leerlingen eindexamen. Slaagpercentages, gemiddelde examencijfers en de resultaten van de rekentoets laten een positief beeld zien. Ook vertonen de uitstroomresultaten en de bestendigingsgegevens in het (voortgezet) speciaal onderwijs een stijgende lijn, maar de grenzen van de mogelijkheden zijn nog niet bereikt.