Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Rapport hoofdstuk voortgezet onderwijs

De eindexamencijfers van leerlingen laten een stabiel beeld zien. Voor de slaagpercentages geldt hetzelfde. Hoewel deze stegen in de afgelopen jaren, zijn ze in 2016 bijna gelijk aan die van 2015. In internationaal perspectief (PISA) gaat Nederland echter achteruit bij wiskunde en natuurwetenschappelijk onderwijs. Bij de stijgende resultaten op de rekentoetsen zien we grote schoolverschillen.