Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Rapport hoofdstuk primair onderwijs

Nederlandse leerlingen presteren internationaal gezien boven het gemiddelde. Aan het eind van de basisschool beheersen de meeste leerlingen de fundamentele vaardigheden voor lezen, taalverzorging en rekenen. De resultaten op twee van de drie eindtoetsen dalen licht in 2016. Ook de resultaten op de internationale TIMSStoets (rekenen/wiskunde en natuuronderwijs) zijn sinds 1995 licht gedaald. In vergelijking met 2015 halen minder leerlingen het fundamentele niveau voor rekenen/ wiskunde. Ook halen minder leerlingen het streefniveau. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Tussen scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie bestaan grote verschillen in de bereikte leerresultaten.