Interviews met mbo-instellingen over invoering feedback-instrumenten

Inspecteurs interviewden voor de Staat van het Onderwijs 2015/2016 twee mbo-instellingen over de invoering van feedback-instrumenten in het kader van professionalisering.