Infographic (voortgezet) speciaal onderwijs - Staat van het Onderwijs 2015/2016

In het vso doen elk jaar meer leerlingen eindexamen. In 2016 namen ruim 4.500 leerlingen eraan deel als extraneus of via een staatsexamen. Slaagpercentages en examencijfers laten een positief beeld zien.