Infographic - schoolverschillen -Staat van het Onderwijs 2015/2016

Scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie verschillen sterk in toetsscore en rendement. Ook in het mbo en het ho zien we grote verschillen tussen opleidingen in rendement bij een vergelijkbare studentpopulatie.